Ana içeriğe atla

ASBÜ Küresel Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi (ASBU-GAUM) tarafından hazırlanan ve ASBÜ Yayınları tarafından kitaplaştırılan “Türk Göçmenlere Yönelik Nefret Suçları, İslam Karşıtlığı ve Ayrımcılık: Kuzey Amerika Örneğiisimli eser okurla buluşmuştur. Kitabın editörlüğünü ASBU-GAUM Müdürü Prof. Dr. Şebnem Köşer Akçapar üstlenmiştir. 

Kitapta, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya odaklanılarak Türk düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi önemli iki toplumsal sorun sosyolojik, psikolojik, hukuki ve teolojik boyutları ile ele alınmaktadır.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın hak ve özgürlükler üzerine kaleme aldığı önsözü ile başlayan kitap, Prof. Dr. Şebnem Köşer Akçapar’ın İslamofobi ve Türkofobinin ABD ve Kanada’daki güncel görünümünü istatistiksel verilerle destekleyerek aktardığı giriş yazısı ile devam etmektedir.

Kitabın birinci bölümünde, ASBÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı, İslamofobinin önce kavramsal açılımını yapmış, ardından tarihsel kökenlerini ve bu süreç içerisinde nasıl inşa edildiğini sosyal psikolojik bir bakış açısıyla irdelemiştir.

Kitabın “Amerika’da İslamofobi ve Müslüman Karşıtlığı” başlıklı ikinci bölümünde, İslamofobinin köklerini Yeni Dünya’ya yerleşen Avrupalıların Arapları ve Müslümanları da içerecek şekilde Doğulu toplumlara yönelik asılsız yargılarla dolu algılarına uzanarak arayan Prof. Dr. Mehmet Paçacı, ABD’de Müslüman karşıtı nefretin ve ırkçılığın 1960’larda güç kazanmaya başladığını ve 11 Eylül saldırıları ile Müslüman olsun olmasın tüm göçmenleri çeşitli önyargıların ve ayrımcı tutumların beslediği nefret saikli söylem ve saldırıların hedefi haline getirdiğini ifade etmektedir.

Kitabın üçüncü bölümünde, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’ın “Önyargı ve Ayrımcılığın Psikolojisi” başlığı altında kaleme aldığı yazısı, önyargıların oluşumunun etiketleme ve düşmanlaştırmaya yol açarak gruplar arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilediğini ve gerilim ve çatışmayı körüklediğini psikolojik temellendirmelerle ortaya koymaktadır.

Kitabın son bölümünde ise, 2020-2021 yılında yürütülen proje kapsamında nitel araştırma yöntemiyle elde edilen verilerin detaylı analizi okuyucuyla buluşmaktadır. Prof. Dr. Şebnem Köşer Akçapar, Dr. Öğretim Görevlisi Erman Eroğlu, proje asistanları Aysima Çalışan, Tuna Kılınç ve Elif Banu Varlı tarafından yazılan bu bölümün temel amacı, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da yaşayan Türk kökenli göçmenlerin dini ve etnik kimliklerini hedef alan nefret söylemi, ayrımcılık, Türkofobi, İslamofobi ve yabancı düşmanlığı gibi olumsuz sosyal pratiklere ne ölçüde maruz kaldıklarını ve bunları nasıl deneyimlediklerini ortaya koymaktır. Türkiye’den ABD ve Kanada’ya yönelik ilk kayıtları 1820’li yılları bulan göçlerin tarihçesi ve bu tarihsel süreç içerisinde değişen göçmen profili hakkında detaylı bir incelemeye de yer verilmiştir. Araştırma problematiğinin en güncel halini ortaya koyan bu kitap, Türk kökenli göçmenlerin de mağduru olduğu nefret saikli saldırılar ve İslamofobi ile mücadele için hangi adımların atılabileceği hususunda çeşitli önerilere yer verilerek sonlandırılmaktadır.

Kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracak olan kitaba Türk Göçmenlere Yönelik Nefret Suçları-Kapaklı PDF_1.pdf  adresinden kolayca ulaşabilirsiniz.

'' ''

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.