Ana içeriğe atla

 

İÇ KONTROL

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu için

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasları

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ

İç Kontrol Hazırlama Grubu

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu