Ana içeriğe atla

  İÇ KONTROL HAKKINDA

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

'' ''

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

'' ''

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasları

'' ''

Kamu İç Kontrol Rehberi

'' ''
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ '' ''
İç Kontrol Hazırlama Grubu '' ''
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu '' ''

  İÇ KONTROL STANDARTLARI

ASBÜ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

'' ''

2015 Yılı Faaliyet Raporu

'' ''

2016 Yılı Faaliyet Raporu

'' ''

2017 Yılı Faaliyet Raporu

'' ''

2019 Yılı Faaliyet Raporu

'' ''

2020 Yılı Faaliyet Raporu

'' ''
2021 Yılı Faaliyet Raporu '' ''

  İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Sipariş ve Satın Alma Birimi İş Akış Şeması

'' ''

Kataloglama ve Sınıflama Birimi İş Akış Şeması

'' ''

Taşınır Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması

'' ''

Demirbaş Düşüm İşlemleri İş Akış Şeması

'' ''
Ödünç Verme Birimi İş Akış Şeması '' ''
Veritabanları İşlemleri İş Akış Şeması '' ''
Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL) İşlemleri İş Akış Şeması - 1 '' ''
Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL) İşlemleri İş Akış Şeması - 2 '' ''

  HASSAS GÖREVLER

ASBÜ KDDB Hassas Görevler Envanteri

'' ''

ASBÜ KDDB Hassas Görevler Listesi

'' ''

ASBÜ KDDB Hassas Görevler Tespit Formu

'' ''

  PERSONEL GÖREV TANIMLARI

Daire Başkanı: Osman KAYAER 

'' ''

Şube Müdürü V.: Somer BÜYÜKKAN 

'' ''

Kütüphaneci: Nur Ezgi BOZTAŞ

'' ''
Kütüphaneci: Yasemin HAVA  '' ''
Kütüphaneci: Zehra ÖZTÜRK  '' ''
Memur: Gülhan ER '' ''
Büro Personeli: Engin ÜNAL '' ''

 RİSK ÇALIŞMASI

ASBÜ KDDB İş Akış Süreci Risk Çalışması

'' ''

ASBÜ 2021 KDDB Risk Belirleme ve Kontrol Formu

'' ''

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.