Ana içeriğe atla

Veri Tabanı Adı

Erişim Linki

Hakkında

'' ''  EndNote

EndNote Veritabanı, güvenilir, abonelik gerektiren veya ücretsiz erişimi olan online akademik veri tabanlarında kaynak ve kaynakça arama, manuel veri girişi yada birçok import seçenekleri ile kişisel bilgi ve kaynak veri tabanınızı oluşturma, bibliyografik bilgileri (örneğin tam metin makaleleri, kitapları, dergileri, katalogları, görsel verileri vb.) saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza ve paylaşmanıza olanak sağlama, makale yazım sürecinizde hazır ve düzenlenebilir bibliyografya (dergi) stileri (APA, Harvard, MLA, Turabian v.b.) ile atıf, şekil ve referanslarınızı oluşturmanıza yardımcı olan ve çalışmalarınızı yayınlamak için en uygun dergileri öneren özel bir veri tabanı ve  bibliyografya yazılımıdır.

'' ''

https://www.jurix.com.tr/

Jurix Veritabanı, Türkiye’de tüm hukuk dergilerinde yayınlanmış makaleleri size sunmayı hedefleyen bir veri tabanıdır. Ülkemizde halen düzenli olarak yayınlanan dergilerin önemli bir kısmı Jurix içerisinde indekslenmekte ve sizlerin kullanımına sunulmaktadır. Dergilerin yanı sıra armağanlar, sempozyumlar ve konferanslar gibi ülkemizin gizli kalmış hukuk kaynakları da veri tabanı içerisinde yer almaktadır.

'' '' https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ibb/anaindex.html

T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.leri, T.C. Tüzükleri, B.K.K. Yönetmelikleri, 5.000.000 (beş milyon) adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, İstinaf Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları. Binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Günlük mevzuat/içtihat metin eklemeleri Tüm içeriğe, hem endeks sistemi, hem de arama motoru ile ulaşım sağlanabilen bir veritabanıdır.

'' '' https://lib.kazanci.com.tr/kho3/hebb/anaindex.html

Çeşitli konularda, Türkiye’nin önde gelen hukukçuları tarafından yazılmış Kitaplar, Doktora Tezleri, Yüksek Lisans Tezleri, Makaleler, Tercüme Eserler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Yüksek Yargı Kararları İncelemeleri. Tüm bu içeriğe ulaşmanız için, arama motoru yanında, yazarların ad/soyad ve özgeçmişleri, konu, ilgili kanun ve maddesi arama motoru yanında, yazarların ad/soyad ve özgeçmişleri, konu, ilgili kanun ve maddesi alfabetik v.b. gibi endeskler konulmuştur. Herhangi bir eseri incelerken, içinde geçen Kanun maddelerine ve içeriğimizde bulunan Yüksek Yargı Kararlarına linklerle bağlantılar sağlanan bir veritabanıdır.

'' '' https://lehcediz.com/

Lehçediz Sözlüğü, Türk Edebiyatının tüm tarihsel ve çağdaş metinleri; Türk Dünyası Edebiyatlarının önemli metinleri üzerinde veriler sunan kapsamlı bir veri tabanıdır. İçerisinde yer alan tüm metinlerin her bir sözcük ve sözcük grupları ayrı ayrı anlamlandırılmış ve gruplandırılmıştır. Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Kütüphanecilik vb. bölümler ve metinler üzerinde araştırma ihtiyacı olan tüm bölümler için ideal ve tek kaynaktır.

'' ''

https://atif.sobiad.com/

Sobiad Veritabanı, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 1400+ derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.

'' ''

https://www.turcademy.com/tr

Turcademy Veritabanı, Türkçe kitapların bulunduğu akademik bir veri tabanıdır. İçeriğinde Doğa bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Müzik ve Güzel Sanatlar, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Yapı Kredi Kültür Koleksiyonu olmak üzere 6 farklı kategoride 5300+ tam metin e-kitap bulunmaktadır.

" "

www.lexpera.com.tr

LEXPERA Veritabanı, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek; güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. 

" "

 https://libdis.com/

Library Discovery (LİBDİS) Veritabanı, akademisyen ve araştırmacıların akademik yayın ihtiyaçları için özelleştirilmiş koleksiyonlar sunmaktadır. Libdis’de belirli alanlarda seçkin tam metin yayınlardan oluşan koleksiyonlar ile araştırmacılarınıza eşsiz akademik kaynaklar bulunmaktadır. Libdis’de her koleksiyon kendi için de 32 farklı disipline ayrılmış, meta verileri kontrol edilmiş, erişim uçları düzenlenmiş içeriklerden oluşur.

" "

www.lexiqamus.com/tr 

 

LexiQamus Veritabanı, el yazması Osmanlıca belgelerdeki okunması zor kelimelerin çözülmesi noktasında araştırmacılara yardımcı olmayı hedefleyen bir web uygulamasıdır. Osmanlı Türkçesine hizmet etmek isteyen, bunun için Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde yayınlanmış lügatlerin tamamını yüksek akademik hassasiyet ve titizlikle dijitalleştirmeyi hedef alan ve kapsam ve sunduğu özellikler açısından benzeri olmayan bir kaynaktır.

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.