Ana içeriğe atla

 

Veritabanı Sorumluları

Adı ve Soyadı

Telefon

E-Posta

Nur Ezgi BOZTAŞ

0312 596 46 02

nurezgi.boztas@asbu.edu.tr

Zehra ÖZTÜRK

0312 596 46 09

zehra.ozturk@asbu.edu.tr

   

 

                      EKUAL VERİ TABANLARI

Veri Tabanı Adı İçerik Erişim Linki
Academic Search Ultimate Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.Bu kaynak, 11,900’e yakını tam metin olmak üzere 17,900’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 8,700 kadarı aynı zamanda hakemlidir. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı doküman türünü tam metin olarak içerir. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
Business Source Ultimate İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source veri tabanları; Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, v.b. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (H.W. Wilson) (İş ve İşletme) İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.
İçerik: 1,000’den fazla süreli yayın, Aralarında kitap incelemelerinin de bulunduğu 2,500,000’in üzerinde makale
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
Central & Eastern European Academic Source (Tüm Disiplinler) Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
The Belt and Road Initiative Reference Source (Tüm Alanlar) “Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=obo
Applied Science & Business Periodicals
Retrospective Index
1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve
araştırmaları, finans,iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, muhasebe, pazarlama ve satış,şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asb
Education Index Retrospective: 1929 – 1983 (Eğitim Bilimleri) Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv
niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar
kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eir
MasterFILE Reference eBook Collection (eKitaplar) MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e864sww  
TR Dizin (Tüm Alanlar) TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur.
TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir.
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=uvt
Humanities & Social Sciences Index Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
Applied Science & Technology Index Retrospective Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık
tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap
incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
Social Sciences Index Retrospective Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek
kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla
kitap incelemesi indekslemektedir.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
Applied Science & Technology
Index Retrospective (Uygulamaları
Bilimler ve Teknoloji)
Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara yer
veren bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındırır. Kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da
içerir.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
ERİC (Eğitim Bilimleri) ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.
1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dökümana bağlantı verir.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
European Views of the Americas: 1493-1750 John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular:  Amerika’daki Britanyalılar, Ticaret, Keşifler, Amerika’daki Flemenkler, Amerika’daki Fransızlar, Büyük Britanya – Koloniler, Amerika’daki dinler ve inançlar, Korsanlar, Köle ticareti  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
  GreenFILE (Çevre) Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.
13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
 MasterFILE Complete (Genel İlgi Alanları) Bu veri tabanı genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar.
1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
  Newspaper Source Plus Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
                                                 Newswires Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar.  Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
    Open Dissertations 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1,150,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
 Regional Business News Business Source Complete ile birlikte gelen bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınlarından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
    Teacher Reference Center Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
EBSCOHOST                                ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) Araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmaktadır. Fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk veri tabanlarından oluşmaktadır.  http://search.ebscohost.com/login.aspx
?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaul
tdb=uvt
EBSCOHOST                                         Web News EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…
Emerald Premier eJournal 1967’de İngiltere’de kurulan uluslararası bir yayınevidir . 305 elektronik dergi, 1650 ekitap ve 1500 Vaka çalışması sunar.Konu alanları ağırlıklı olarak yönetim bilimleridir

 
https://www.emeraldinsight.com/
IEEE Dünyada elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar ve ilişkili bütün konularda yapılan bilimsel yayının %30 undan fazlası IEE yayınlarında dahildir. IEE Digital Library sadece elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri değil, bütün teknoloji alanlarında yayın içermekte ve içerik geliştirmektedir. https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp?tag=1
iThenticate İntihal Analiz Programı, Hesap açmak için kütüphaneyle iletişime geçiniz http://www.ithenticate.com/
JSTOR Archive Journal Content  JSTOR, akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan akademik bir kütüphanedir. 70’în
üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir kaynaktır. 
http://www.jstor.org/
Nature Journals All Nature Journals All (46 Dergi) https://www.nature.com/
Palgrave Macmillan Journals Palgrave Macmillan Journals (47 Dergi) https://link.springer.com/
Academic Journals Academic Journals (40 Dergi) https://www.nature.com/
ProQuest Dissertations & Theses İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile , ProQuest Dissertations & Theses Global  dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur.
Yüksek kaliteli, çok disiplinli araştırma materyallerine anında erişim.Çapraz tarama - ProQuest platform üzerindeki diğer dergi ve içerik türleri ile yapılabilmektedir. Veritabanı 1861 yılında ilk kabul edilen Amerika tezinden, 17 yüzyıl dönemindeki Avrupa tezlerine kadar birçok tez için bibliyografik atıf içermektedir. 
https://search.proquest.com/pqdtglobal/
ScienceDirect Bilim teknoloji ve tıp alanlarında 14.000 den fazla elektronik kitap ve 2.500 den fala elektronik dergi başlığı içeren Elsevier'ın hakemli tam metin veri tabanıdır. Anahtar kelime ile aramanın dışında görüntü arama ve yayının değerini artıran ses, video ve veri setleri şeklindeki içerikte mevcuttur. https://www.sciencedirect.com/
Scopus Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000 in üzerinde yayıncının 18.500 ün üzerindeki dergisini kapsar  https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
SpringerLink SpringerLink dünyanın önde gelen yayınlarından çoğunu içeren 53,000’den fazla e-kitap, 2,100’den fazla dergi sunar. Platformdaki eKitaplar, monograflar, ders kitapları, el kitapları, atlaslar, referans çalışmaları, protokoller, kitap serileri ve ders notlarını içermektedir. https://link.springer.com/
Taylor & Francis  Fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, eczacılık, biyoloji, psikoloji,eğitim, işletme, kimya ve beşeri bilimlerde yaklaşık 2.200 dergiye 1997’den itibaren tam metin erişim sağlamaktadır. https://www.tandfonline.com/
Turnitin İntihal Analiz Programı, Hesap açmak için kütüphaneyle iletişime geçiniz http://turnitin.com/tr/
Web of Science İlgi alanınızla bağlantılı en kaliteli araştırmaları bulmak için Bilim, Sosyal bilimler, Beşeri Bilimler alanlarında 45’ in üzerinde farklı dilde 9,200’ ün üzerinde dergiyi tarayabilirsiniz. Atıf referansları kullanılarak ilgili kayıtlar bağlanmış ve makaleler arasında alanlarında uzman araştırmacılar tarafından onaylanmış konu bağlantıları oluşturulmuştur. http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D6nZU4YDvyFL5EANlcT&preferencesSaved=
Wiley Online Library Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji alanında yayınlanan 1485 dergiyi kapsar. https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications
Library, Information Science & Technology Abstracts(LISTA) (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi) 1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır. Yüzlerce önemli dergiye ek olarak kitapları ve araştırma raporlarını özetleri ile birlikte indeksler. İçerdiği konulardan bazıları şunlardır: Bibliyometri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi okuryazarlığı kataloglama, kütüphanecilik, online bilgi kaynaklarının kullanımı, sınıflandırma, veri tabanları. http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&de…