Ana içeriğe atla

Üniversitemiz, Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nden sertifika alarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi markasıyla yayıncılık yapmaktadır.

Yapılacak yayınlar için ISBN ve ISSN alınması bir zorunluluk olduğundan, ISBN ve ISSN alabilmek icin aşağıdaki işlemler yapılarak, bilgi ve formların Kütüphaneci Yasemin HAVA’ya

(yasemin.hava@asbu.edu.tr), Dahili: 4605iletilmesi gerekmektedir.

ISBN Nedir?
ISBN (International Standard Book Number), hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir. Amaç, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle düzenlenerek standardize edilip, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilerek belirli bir yayımcının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlamaktır. ISBN 13 haneli bir numaralama sistemidir. ISBN sistemi, yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası verir.

Nelere Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilir?
Basılı materyal (kitap, katalog, yıllık vb.), Mikroformlar, Video film ve kasetler (eğitim amaçlı), Karma yayın araçları (kitap+kaset, kitap+CD gibi) Bilgisayar yazılımları (eğitim amaçlı), Atlas ve haritalar, Braille alfabesiyle yazılmış materyal, Elektronik yayınlar (http, www, ftp, CD, disket vb.)

Nelere Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilmez?: Takvim ve günlükler, El yazması eserler, Broşürler, Poster, afiş ve gazeteler, Gösteri programları (tiyatro, müzikal, resital, konser vb.) Okul müfredat programları, Formlar, Ajandalar ,Fiyat listeleri, satış ve reklam katalogları, reçeteler, Kitap haline getirilmemiş makale, genelge, yönerge vb. materyaller

ISBN İşlemleri

 1. Linkte yer alan ISBN için gerekli bilgiler formunu doldurunuz ve tarafımıza iletiniz.
 2. Esere bandrol alınma zorunluluğundan dolayı, çalışılan matbaanın sertifika numarasını iletiniz,
 3. ISBN sürecinde bandrollerin alınması ve basım sonrası eser piyasaya çıkmadan matbaa tarafından eserlerin bandrollenmesi gerekmektedir,

BANDROL ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

a- Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

1. Banka dekontu (2 Adet)

2. Başvuru Dilekçesi – Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

3. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri

(Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)

4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı

5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için “Gümrük Giriş Belgeleri”

b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

1. Yetki Belgesi (Güncel)

***Evrakların yukarıda belirtilen sırada plastik telli dosyaya takılarak getirilmesi gerekmektedir.

***Başvuru ve arşiv dosyası ile birlikte kaşenin getirilmesi gerekmektedir.

ISSN Nedir?
ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası), belirli bir süreli yayın (devamlı kaynak-devam eden süreli yayın) için oluşturulan ve süreli yayının adına bağlı 2 küme ve 8 haneden oluşan uluslararası bir numaralama sistemidir.

Nelere Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) verilir?

Süreli yayınlara (örnek olarak akademik veya akademik olmayan dergiler, elektronik dergiler, fihristler, yıllık raporlar, gazeteler ve monografik yayınlar sayılabilir.) ISSN tahsis edilir.

ISSN İşlemleri

 1. Yapılacak süreli yayınlar için ISSN alınması bir zorunluluk olduğundan, ISSN alabilmek icin, 5187 Sayılı Basın Kanunu hükümleri gereğince İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na linkte yer alan beyannamede yer alan belgeler verilmektedir.
 2. Bu işlemden sonra başvuru için süreli yayın ile ilgili bilgilerle birlikte kütüphanemize başvurabilirsiniz.

  1- Kitabın Yayımlanma Öyküsü
  2- ISBN
  3- ISSN

  Sorumlu Personel

  Adı ve Soyadı

  Telefon

  E-Posta

  Yasemin HAVA

  0312 596 46 05

  yasemin.hava@asbu.edu.tr

    

   

  Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

  asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.